Om Lejres landsbyer
Lejres landsbyer

Lejres landsbyer er et initiativ fra Lejre Kommunes Landsbyudvalg. Ideen bag initiativet er, at vi styrker landsbyudviklingen lokalt, når vi samarbejder og deler viden og ressourcer. På Lejres landsbyer er der adgang til nyheder og arrangementer omkring landsbyudvikling. Du finder gode lokale eksempler, kompetencepersoner, hjælp til fundraising og meget mere. Sammen skaber vi det gode liv på landet i Lejres 49 landsbyer og småbyer.

Læs mere om Lejre Kommunes Landsbyudvalg her: https://www.lejre.dk/politik/udvalgene/landsbyudvalget/

Der findes et sted…

Lejre Kommune er et sted – eller rettere 49 småbyer og landsbyer og en hel masse steder.

Vi har valgt at være en landkommune. Vi vælger landsbyen, naturen og det lokale fællesskab.

I Lejre Kommune bygger vi drømmen om det aktive liv, omgivet af natur og med masser af frirum. Midt blandt vore forfædres kæmpehøje og samme sted, hvor vikingerne byggede deres landsbyer, lever sagnet om Skjoldungerne, og her bygger vi den moderne landsby med kvalitet, fællesskab og tryghed i centrum.

Vi nytænker livet på landet tæt ved storbyen.

Vi dyrker nærheden. Vi gør ting sammen. Vi vil hjælpe hinanden og passe på hinanden. Vi vil have frihed og frirum til at lege i skoven, fiske i fjorden og nyde roen. Vi vil have børn, der klatrer i træer og hopper i vandpytter. Vi vil spise ordentligt. Vi vil passe på vores natur, for det er den, vi elsker, og det er den, vi spiser. Små, store og helt unikke steder findes og skabes overalt i kommunen af alle vores mange iværksættere og ildsjæle. Vi vil skabe plads til initiativ og kreativitet hos borgere, lokalsamfund og i det lokale erhvervsliv, hvor håndværksmæssig kvalitet og iværksætteri trives. Vores kommunekontor vil ikke bare være en forvalter, men vil være en partner for borgere og iværksættere, være kreativ og finde løsninger, så visionen om den moderne landsby lever i praksis alle steder i kommunen. For vi tror på, at Lejre Kommune skal være et sted, hvor vækst ikke bare er en abstrakt økonomisk målsætning, men også konkret vækst i kvalitet, i lykke, i foretagsomhed – med frihed til at realisere drømmen om Vores Sted.

Vores Sted vil være et levende svar på de store samfundsspørgsmål om urbanisering, centralisering, ligegyldighed og stress. Vi holder af storbyen, hvor de fleste af os har vore jobs, men her i Lejre Kommune bor og lever vi. I en tid hvor støj, skemaer, fastfood og dårlig samvittighed mærkes stadigt mere, har vi i Lejre Kommune grundlaget for at skabe dét alternativ, mange drømmer om: Ro, det gode liv, nærhed, overskud og frihed til at dyrke vores interesser og de lokale fællesskaber.

Vi er ambitiøse og ikke bange for at gå imod strømmen. Vi tør slå et slag for det gode liv og den gode hverdag. Her skaber vi gode rammer for fællesskaber og tager ansvar. Her integrerer vi naturen overalt. Her skaber vi frirum. Der findes et sted, der tør.

Vores Sted